Unlimited Group Poslka wersja polska Unlimited Group Poslka wersja angielska
Festiwal Smaku
Facebook Unlimited Group Polska Youtube Unlimited Group Polska Google Plus Unlimited Group Polska Unlimited Group Polska
Unlimited Centrum Szkoleń Telefon533 993 337
Unlimited Centrum Szkoleń E-mailbiuro@unlimitedgroup.pl

Akademia HR - dostosuj firmę do wymagań rynku pracy ! Projekt PARP BUR

Celem projektu Akademia HR jest zapewnienie dofinansowania (za pośrednictwem operatorów) na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw każdej wielkości - mikro, małych, średnich i dużych firm - w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi - ZZL, HR, aby pomóc im dostosować się do zmian demograficznych oraz dynamiki rynku pracy.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych FERS - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, poprzez PARP - Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości marzec 2024 - lipec 2026

zainteresowany?: tel. 533 993 337

1.3 Kadry nowoczesnej gospodarki - AKADEMIA HR daje szansę przedsiębiorcy na pozyskanie wsparcia unijnego na dostosowanie firmy do zmian jutra 

W ramach konkursu „Akademia HR” stworzono dwa narzędzia, które pomogą przedsiębiorcom określić sugerowane potrzeby rozwojowe w obszarze HR oraz wybrać odpowiednią ofertę szkoleniowo-doradczą:

1. Autodiagnoza – interaktywny kwestionariusz do wypełnienia przez przedsiębiorcę.

2. Opis kompetencji w obszarze HR – dokument, który stanowi podstawę do wyboru usług rozwojowych. 

>Nasz artukuł Dlaczego Twojej firmie przydadzą się szkolenia w ramach Akademii HR - Wyzwania zatrudniania

 

Dla kogo jest przeznaczony projekt:

- mikro, - małe,  - średnie, - duże przedsiębiorstwa , bez osób samozatrudnionych

Kogo można w ramach projektu przeszkolić:

  • właścicieli firm, przedsiębiorstw, organizacji - niezależnie od jej wielkości
  • kadry HR,
  • kadry menadżerskiej,
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Na co można przeznaczyć środki:

Środki można przeznaczyć na usługi szkoleniowe i doradcze zamieszczone w  BUR - Baza Usług Rozwojowych, które umożliwią przeszkolenie osób odpowiedzialnych za politykę personalną firmy. 

Usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo), które przedsiębiorca może wybrać, powinny odpowiadać na potrzeby określone w wyniku autodiagnozy oraz być zgodne z Opisem kompetencji pracowników w obszarze HR - poniżej.

Wysokość dofinansowania, czyli na ile środków mogę liczyć:

Kwotać dofinansowania, jakie może otrzymać przedsiębiorca na usługi rozwojowe, zależy od założeń określonych przez danego Operatora. Dofinansowanie pokrywa do 80% kosztów projektu, co oznacza, że pozostałe 20% muszą pokryć przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie. W zależności od operatora kwoty wahają się od około 9600 zł do 12000 na pracownika.

Masz pytania, zadzwoń tel. 533 993 337
 
Nasze szkolenia

> Szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników Akademia HR Lublin Szkolenie HR Lublin

 

Jakie kompetencje HR wybrać dla swojego przedsiębiorstwa?

Analiza trendów i kierunków rozwoju rynku pracy

Zarządzanie kapitałem ludzkim (HR) jest obszarem, na który wpływa wiele dynamicznych czynników. Przykładem są globalne trendy identyfikowane w raporcie Human Capital Trends 2021 przez Deloitte oraz polskie analizy, jak raport PARP z 2022 roku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje.” Wyzwania te szczególnie dotykają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP), które nie zawsze dysponują odpowiednimi zasobami i specjalistami HR. W wyniku tego, procesy HR w tych firmach mogą być mniej zaawansowane, co podkreślają badania Bilans Kapitału Ludzkiego realizowane przez PARP i Uniwersytet Jagielloński.

Biorąc pod uwagę, że MMŚP stanowią największą grupę pracodawców w Polsce, konieczne jest wsparcie tych firm oraz rozwój kompetencji osób odpowiedzialnych za HR. Unlimited Centrum Szkoleń Lublin oferuje szkolenia dla firm i kursy menedżerskie, które mogą znacząco pomóc w tym zakresie.

Kluczowe wyzwania wpływające na kompetencje HR:

1. Starzenie się społeczeństwa i migracje:

- Związane z tym zmiany demograficzne, takie jak zmniejszenie liczby nowych osób wchodzących na rynek pracy czy migracje z Ukrainy, wymagają rozwinięcia kompetencji zarządzających wiekiem i różnorodnością w organizacjach.

2. Niedobór siły roboczej:

- Szacunki PwC wskazują, że do 2025 r. Polska będzie potrzebowała dodatkowych 1,5 miliona pracowników. Ważne jest zatem pełne wykorzystanie potencjału zawodowego wszystkich grup pracowników, także tych z różnymi potrzebami funkcjonalnymi.

3. Zmiany w modelach pracy:

- Zmiany jakie niesie praca hybrydowa i zdalna wymuszają potrzebę elastycznego podejścia do organizacji pracy i zarządzania małymi zespołami.

4. Zmiany w podejściu do zatrudnienia:

- Coraz więcej pracowników, zwłaszcza młodszych, traktuje zmiany zawodowe bardziej elastycznie. Konieczne jest więc rozwijanie umiejętności tworzenia elastycznych i zwieńczonych kontraktów zatrudnienia.

5. Równe traktowanie i rozwój zawodowy:

- Pracownicy oczekują równego traktowania, możliwości stałego rozwoju oraz równowagi między pracą a życiem osobistym. Organizacje muszą umieć kształtować stosowną kulturę organizacyjną.

6. Digitalizacja i automatyzacja:

- Digitalizacja pracy wymaga od menedżerów HR kompetencji informatycznych i analitycznych, a także przygotowania pracowników poprzez reskilling i upskilling.

 

 Unlimited Centrum Szkoleń Lublin oferuje odpowiednie kursy menedżerskie i szkolenia dla firm, które pomagają w zdobyciu niezbędnych kompetencji, odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby. Jesteśmy wpisani do BUR i pomagamy w formalnościach dotyczących pozyskania dotacji.

Sprawdź nas tel. 533 993 337

 

Na podstawie Opisu kompetencji pracowników w obszarze HR, w ramach poszczególnych kompetencji przygotowaliśmy tematy szkoleń które mogą Państwa zainteresować czy zainspirować. Pomożemy z doborem szkoleń i ich realizacją zgodnie z dokumentem autodiagnozy do Akademii HR. tel. 533 993 337 lub biuro @ unlimitedgroup.pl

Możliwe tematy szkoleń HR wg opisu kompetencji w obszarze HR - Akademia HR

1. Szkolenie z przygotowania organizacji do wyzwań rynku pracy

- Szkolenie w analizy globalnych i lokalnych trendów rynku pracy

- Identyfikacja kluczowych wyzwań i możliwości

- Szkolenie ze z strategicznego planowanie zasobów ludzkich

2. Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

- Kurs technik zarządzania zmianą

- Kurs Komunikacja i zaangażowanie pracowników w procesie zmian

- Monitorowanie i ocena efektywności wprowadzonych zmian

3. Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

- Strategie zarządzania talentami różnych pokoleń

- Szkolenie z programów mentoringowych i coachingowych

- Kurs budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej

4. Szkolenie z zarządzania różnorodnością i wielokulturowością w organizacji

- Programy zarządzania różnorodnością

- Kształtowanie polityk antydyskryminacyjnych

- Tworzenie zespołów wielokulturowych

5. Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności

- Kurs praktyk rekrutacyjnych z naciskiem na równość szans

- Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

- Szkolenie w transparentności w komunikacji wewnętrznej

6. Szkolenie z zarządzania pracą zdalną i hybrydową

- Narzędzia i technologie wspierające pracę zdalną

- Kurs strategii motywowania i zarządzania zespołami rozproszonymi

- Aspekty prawne pracy zdalnej

7. Kurs wdrażania nowych modeli i form organizacji pracy

- Modelowanie elastycznych struktur organizacyjnych

- Agile i inne nowoczesne metody zarządzania projektami

- Przekształcanie tradycyjnych procesów pracy

8. Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi

- Dostosowanie przestrzeni biurowej i narzędzi pracy

- Szkolenie z programów wsparcia dla pracowników z niepełnosprawnością

- Kurs budowanie kultury inkluzywnej

9. Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR

- Szkolenie z rekrutacji i integracji pracowników zagranicznych

- Polityki migracyjne organizacji

- Wsparcie adaptacyjne i językowe

10. Szkolenie z orientacji w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych

- Analiza rynku i otoczenia biznesowego

- Rozumienie kulturowych kontekstów pracy

- Adaptacja strategii HR do lokalnych uwarunkowań

11. Kursy Digital - wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR

- Przegląd najnowszych narzędzi HR Tech

- Wdrożenie systemów HRMS/HRIS

- Optymalizacja procesów HR za pomocą technologii

12. Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy

- Techniki zbierania i analizy danych HR

- Wykorzystanie analityki predykcyjnej w HR

- Tworzenie raportów i KPI

13. Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy

- Kurs strategii Talent Management

- Kurs planowania kariery i sukcesji

- Programy rozwoju pracowników

14. Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy

- Automatyzacja procesów HR

- Wdrożenie nowoczesnych narzędzi do codziennej pracy

- Zarządzanie zmianą w kontekście digitalizacji

15. szkolenia z budowania prorodzinnej kultury pracy

- Programy wsparcia dla pracowników z rodzinami

- Polityki balansujące życie zawodowe i prywatne - Wellbeing

- Kurs inicjatywy prorodzinne w miejscu pracy

 

Firma Unlimited Centrum Szkoleń Lublin pomoże Państwu na każdym etapie projektu Akademia HR, wsparcia ze złożeniem wymaganej dokumentacji, po dobór i realizację właściwych wg Państwa i Autodiagnozy szkoleń i kursów w Lublinie, lubleskim województwie czy dowolnym miejscu w Polsce. 

Mamy też spore doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi ZZL, rekrutacji i selekcji pracowników, kierowania ludźmi, Hr - Human Resources, szkoleń HR wg standardów VCC wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów.

Po więcej informacji i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości

Serdecznie zapraszam do kontaktu. tel. 533 993 337 

 

Bądź z Nami w kontakcie
zapisz się na newsletter
Akceptuję regulamin
Nasze serwisy
Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2024 by Unlimited. Design & developement CreActive Team