Unlimited Group Poslka wersja polska Unlimited Group Poslka wersja angielska
Festiwal Smaku
Facebook Unlimited Group Polska Youtube Unlimited Group Polska Google Plus Unlimited Group Polska Unlimited Group Polska
Unlimited Centrum Szkoleń Telefon533 993 337
Unlimited Centrum Szkoleń E-mailbiuro@unlimitedgroup.pl

Dlaczego szkolenia w firmie nie działają i co z tym zrobić?

Zastanawiałeś się, jak efektywnie rozwijać umiejętności zawodowe swoje i pracowników?

Wiemy, że tak jak w sporcie, sporadyczne treningi nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. A mino to koncepcja ciągłej edukacji czy lifelong learingu rzadko ma zastosowanie w firmach.

Dlatego może warto przyjrzeć się temu jak szkolimy, kiedy szkolimy, kogo z czego szkolimy w kontekście trwałego rozwoju kompetencji pracowników oraz efektywnego wydatkowania środków firmy i czasu zespołu.

 

Szkolenia pracownicze są nieodłącznym elementem rozwoju firm i ich pracowników. Często jednak zdarza się, że pomimo znacznych inwestycji w szkolenia, oczekiwane rezultaty nie są osiągane. Dlaczego tak się dzieje? 

Główne przyczyny nieskuteczności szkoleń

 1. Brak jasnych celów szkoleniowych

  • Wiele szkoleń prowadzonych jest bez wyraźnie określonych celów. Pracownicy nie wiedzą, czego konkretnie mają się nauczyć i w jaki sposób nowa wiedza ma być zastosowana w praktyce. Brak mierzalnych celów utrudnia ocenę skuteczności szkolenia.
  • Sporadyczne szkolenia nie wystarczają, by nadążyć za dynamicznymi zmianami w biznesie.
 2. Niewłaściwe dopasowanie treści szkoleniowych

  • Szkolenia często są zbyt ogólne lub nieadekwatne do specyficznych potrzeb firmy i jej pracowników. Uniwersalne programy szkoleniowe mogą nie odpowiadać na konkretne wyzwania stojące przed pracownikami.
  • Jednodniowe szkolenia mogą prowadzić do obciążenia poznawczego i nie przynoszą długotrwałych efektów.
 3. Słaba jakość prowadzenia szkoleń

  • Kwalifikacje trenerów i sposób prowadzenia szkoleń mają ogromny wpływ na ich skuteczność. Niedoświadczeni trenerzy, monotonne prezentacje czy brak interakcji z uczestnikami mogą zniechęcać do nauki.
 4. Niedostateczne wsparcie ze strony kierownictwa

  • Szkolenia są często postrzegane jako jednorazowe wydarzenie, a nie część ciągłego procesu rozwoju. Brak wsparcia i zaangażowania ze strony kierownictwa może skutkować szybkim zapomnieniem zdobytej wiedzy.
  • Pracownicy często potrzebują pomocy tu i teraz, a nie za kilka tygodni czy miesięcy.
 5. Brak monitorowania i oceny efektywności szkoleń

  • Firmy często nie monitorują ani nie oceniają efektywności swoich programów szkoleniowych. Bez systematycznej oceny, trudno jest wprowadzać niezbędne poprawki i dostosowywać szkolenia do zmieniających się potrzeb.

Jak zwiększyć skuteczność szkoleń w firmach?

 1. Określenie jasnych i mierzalnych celów

  • Przed rozpoczęciem szkolenia należy jasno określić, jakie umiejętności mają być rozwinięte i jakie wyniki mają być osiągnięte. Cele powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowo określone (SMART).
 2. Dostosowanie treści szkoleniowych do potrzeb firmy

  • Treści szkoleniowe powinny być dostosowane do specyficznych potrzeb i wyzwań, przed którymi stoi firma i jej pracownicy. Warto przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych, aby lepiej zrozumieć, jakie umiejętności są kluczowe.
 3. Wybór odpowiednich trenerów

  • Należy zatrudniać doświadczonych i kompetentnych trenerów, którzy potrafią zaangażować uczestników i skutecznie przekazywać wiedzę. Interaktywne metody nauczania, takie jak warsztaty, symulacje i studia przypadków, mogą znacznie zwiększyć efektywność szkoleń.
  • Regularne, krótkie sesje, które łatwiej przyswoić i wdrożyć.
 4. Zaangażowanie kierownictwa

  • Kierownictwo powinno aktywnie wspierać proces szkoleniowy, motywować pracowników do uczestnictwa i stosowania nowo nabytych umiejętności w praktyce. Warto również uwzględniać szkolenia jako element oceny pracy i rozwoju zawodowego.
  • Tworzenie atmosfery wsparcia i motywacji, bez zbędnych narzędzi i "dobrych rad".

 5. Systematyczne monitorowanie i ocena

  • Efektywność szkoleń należy regularnie monitorować i oceniać. Można to zrobić poprzez ankiety ewaluacyjne, testy wiedzy, obserwacje w miejscu pracy oraz analizę wskaźników wydajności. Zebrane dane powinny być wykorzystane do ciągłego doskonalenia programów szkoleniowych.

Konluzja

Szkolenia dla pracowniów mogą być niezwykle skutecznym narzędziem rozwoju firmy i kompetencji jej pracowników, pod warunkiem że są odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone.

Kluczowe jest określenie jasnych celów, dostosowanie treści do specyficznych potrzeb, wybór kompetentnych trenerów, zaangażowanie kierownictwa oraz systematyczne monitorowanie i ocena efektywności szkoleń. Zapewnią nam wtedy rozwój kompetencji, które bezpośrednio wpływają na realizację strategii firmy, zwiększą motywację i zaangażownie pracowników w życie firmy.

 

Tylko w ten sposób można zapewnić, że inwestycje w szkolenia przyniosą oczekiwane rezultaty i przyczynią się do długoterminowego sukcesu firmy.

Zapraszamy do kontaktu celem dobrania najbardziej odpowiedniej formy kurów, doradztwa, coachingu lub szkoleń biznaesowych w firmie.

tel. 533 993 337

Możemy pomóc również w pozyskaniu dofinansowań co może znacznie obniżyć koszty procesu :)


Oferujemy profesjonalne szkolenia biznesowe w Lublinie z:

 • Kursy zawodowe Lublin – stolarskie i budowlane

 • Szkolenia IT, AI Lublin

 • Szkolenia menedżerskie Lublin

 • Szkolenia HR Lublin

 • Szkolenia z marketingu i social mediów Lublin

 • Kursy językowe Lublin

 • Szkolenia stacjonarne Lublin i online

 • Kursy sprzedażowe, handlowe

 • Szkolenia z negocjacji

 • Kursy z komunikacji

 • Kursy zarządzania sobą w czasie

 • Kursy radzenia sobie ze stresem

 • Szkolenia z kompetencji miękkich

Każde szkolenie zakończone jest certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje zawodowe.

 

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team