Unlimited Group Poslka wersja polska Unlimited Group Poslka wersja angielska
Festiwal Smaku
Facebook Unlimited Group Polska Youtube Unlimited Group Polska Google Plus Unlimited Group Polska Unlimited Group Polska
Unlimited Centrum Szkoleń Telefon533 993 337
Unlimited Centrum Szkoleń E-mailbiuro@unlimitedgroup.pl

ECDL w Lublinie i powiatach woj. lubelskiego

Szkolenia przygotowujące do egzaminu ECDL PROFILE w Lublinie i powiatach woj. lubelskiego

Unlimited Centrum Szkoleń serdecznie zaprasza na darmowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej szkolenie komputerowe przygotowujące do egzaminu ECDL Profile.

 

Program szkolenia do egzaminu ECDL PROFILE w Lublinie:

Program szkolenia-moduły zgodne z ECDL

B1-Podstawy pracy z komputerem(18godz)

B2-Podstawy pracy w sieci(18godz)

B3-Przetwarzanie tekstów(30godz)

B4-Arkusze kalkulacyjne(30godz)

S3-IT Security-Bezpieczeństwo(12godz)

-Rozwiązywanie problemów(12godz)

Cena:

Ozł! projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Zapewniamy:

-Specjalistyczne materiały

-Profesjonalne narzędzia szkoleniowe

-Doświadczoną kadrę

Uczestnicy projektu:

Dlaczego warto zapisać się na szkolenie?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę i dzięki temu stać się atrakcyjny i konkurencyjny na rynku pracy. XXI wiek to czas cyfryzacji - większość pracodawców za podstawowy wymóg uważa umiejętność obsługi komputera. Ale to nie wszystko! Jest to bardzo ważny aspekt także w kontekscie aktywności pozazawodowej - umożliwia częstsze uczestnictwo w kulturze, życiu towarzyskim oraz daje możliwość dostępu do wielu informacji. Jest to na tyle istotne, iż wśród mieszkańców Polski Wschodniej, wg diagnozy obecnej sytuacji, zaistniało zjawisko tzw. "wykluczenia cyfrowego", co przyczynia się do pogorszenia szans życiowych osób niepotrafiących korzystać z komputera.

 

Informacje:

Szkolenia rozpoczynają się systematycznie w okresie od lipca 2016r. do grudnia 2017r.

Czas trwania szkolenia: 120 godzin na grupę,

Ilość grup: 23

Ilość osób w grupie: 10

 

Program szkolenia obejmuje:

- podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,

- użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,

- przetwarzanie tekstów,

- arkusze kalkulacyjne.

 

W ramach projektu organizator każdemu uczestnikowi zapewni:

- materiały szkoleniowe,

- poczęstunek,

- po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji

 

Rekrutacja podzielona będzie na 8 edycji :

VII,VIII, X i XII 2016, III, V, VII i IX 2017 

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy „Akademia ICT”

Regulamin projektu

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną.

 

 

Dane projektu:

Tytuł projektu: Akademia ICT
Okres realizacji projektu: 01.07.2016r. – 30.12.2017r.

Numer i nazwa Priorytetu: PRIORYTET INWESTYCYJNY 10III WYRÓWNYWANIE DOSTĘPU DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE O CHARAKTERZE FORMALNYM, NIEFORMALNYM I POZAFORMALNYM WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, POSZERZANIE WIEDZY, PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SIŁY ROBOCZEJ ORAZ PROMOWANIE ELASTYCZNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA, W TYM POPRZEZ DORADZTWO ZAWODOWE I POTWIERDZANIE NABYTYCH KOMPETENCJI

Numer i nazwa Działania: OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE
Instytucja wdrażająca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Założenia projektu: Założeniem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy przez 230 osób bezrobotnych z wykształceniem co najwyżej średnim (w tym 70 os. w wieku 50+) z województwa lubelskiego, w celu uzyskania certyfikatu ECDL PROFILE potwierdzającego nabyte przez nich kompetencje cyfrowe TIK w obszarach zgodnych z wymaganiami ramy kompetencji TIK, na poziomie B.

Projekt zakłada uczestnictwo:
- 230 os. (138K/92M) o niskich kwalifikacjach (na poziomie co najwyżej ISCED 3), w tym
- 70os. (42K/28M) w wieku 50+ (30% UP)
- 46os. (28K/18M) niepełnosprawnych (20% UP)
- 92 os. (56K/36M) długotrwale bezrobotne (40%-UP)
- 70 os. (42K/28M) z terenów wiejskich (30%-UP)
- 161 os. (97K/69M) - o niskim statusie ekonomicznym (dochód brutto na członka rodziny poniżej 1.000zł)

Zadanie realizowane w ramach projektu:
Zadaniem realizowanym w ramach projektu jest szkolenie przygotowujące do egzaminu ECDL PROFILE, które kończy jednolitym dla całej Unii Europejskiej certyfikatem zaświadczającym o posiadaniu umiejętności komputerowych TIK w obszarach zgodnych z wymaganiami ramy kompetencji TIK, na poziomie B.

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest nabycie kluczowych kompetencji w zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK, niezbędnych na rynku pracy przez 230 os. bezrobotnych w wieku 25 lat i powyżej, o niskich kwalifikacjach z woj. lubelskiego (WL) do 31.12.2017r.

PLANOWANE EFEKTY
- 230 os. nabędzie kluczowe kompetencje w zakresie obsługi komputera i internetu wymagane na rynku pracy
- 230 os. zwiększą wiedzę w zakresie wykorzystywania komputera w życiu codziennym
- 230 os. zdobędzie większą pewność siebie w zakresie wykorzystywania cyfrowych technologii w pracy i życiu codziennym
-230 os. zdobędzie większą świadomość potrzeby kształcenia w zakresie TIK
- 220 os. uzyska certyfikat ECDL Profile na poziomie B.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
469.768,50 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
399.303,22 zł

 

 

Biuro Projektu:

Unlimited Group Polska

20-322, Lublin, ul. Lubartowska 36

e-mail: biuro at unlimitedgroup.pl

tel. 533 993 337

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego: telefonicznego bądź mailowego :)

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team