Unlimited Group Poslka wersja polska Unlimited Group Poslka wersja angielska
Festiwal Smaku
Facebook Unlimited Group Polska Youtube Unlimited Group Polska Google Plus Unlimited Group Polska Unlimited Group Polska
Unlimited Centrum Szkoleń Telefon533 993 337
Unlimited Centrum Szkoleń E-mailbiuro@unlimitedgroup.pl

Unijny Program wsparcia dla mam - Radom

JESTEŚ MAMĄ ? - TO PROGRAM DLA CIEBIE !

zapraszamy mamy samotnie wychowujące dzieci,

gotowe by zmienić swoje życie na lepsze

do skorzystania z bezpłatnego, dofinansowanego ze środków unijnych, programu IX w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób w trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej realizowanego pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych programu dedykowanego specjalnie dla mam… pt. 

Mama - nie sama! 

PROGRAM KTÓRY MOŻE ZMIENIĆ ŻYCIE TWOJE i Twoich dzieci 

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 matek samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej poprzez ich reintegrację w środowisku lokalnym oraz środowisku pracy

 

 Czego możesz się nauczyć w projekcie, co zyskasz:

- większą motywację do podjęcia pracy

- większą umiejętność kształtowania własnego wizerunku oraz poczucia własnej wartości

- wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych

- wiedzę i umiejętności w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego

-wzrost umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów

-zdobycie doświadczenia zawodowego

 

   

 

W ramach programu oferujemy:

- spotkania z doradcą zawodowym- psychologiem – tu dowiesz się jakie masz predyspozycje zawodowe, w czym najłatwiej możesz osiągnąć sukces, jaka jest właściwe zajęcie dla Ciebie

-indywidualne spotkania z life-coachem – tu wzmocnisz swoje silne strony i zaplanujesz swoje dalsze życie, na czym Tobie zależy, do czego zmierzasz, jak osiągnąć cele i plany w Twojej sytuacji

 - indywidualne poradnictwo prawne – uzyskasz odpowiedzi na pytania z zakresu Twoich praw w życiu prywatnym i zawodowym, dowiesz się co Ci się należy, czego możesz żądać i gdzie tego szukać

- warsztaty kreatywnego myślenia i rozwoju osobistego - grupa wsparcia – spotkanie integracyjne z innymi mamami w myśl zasady że w grupie siła – w ramach spotkania z wizażystą – stylistką, oraz wyjście do SPA

- szkolenia kończące się dokumentem potwierdzającym uzyskanie kompetencji zawodowych w zakresie komputerowym ECDL, pracownik administracyjno-biurowy, pracownik ds. rachunkowości

- płatne staże zawodowe do 6 mce z możliwym zatrudnieniem po

- pośrednictwo pracy – pomoc, wsparcie w odnalezieniu się na rynku pracy, wykonanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych

W miarę potrzeb zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 6 

Możliwość skorzystania z paru, wybranych form wsparcia

  

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz zgloszeniowy Mama nie sama

Regulamin projektu 

Dane projektu: 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wysokość dofinansowania UE: 572.215,04 zł

Tytuł projektu: Mama - nie sama!

Planowany okres realizacji projektu: Od: 01-05-2016 Do: 30-09-2017

 

CELE PROJEKTU

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 matek samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 r.ż., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatu m. Radom i powiatu radomskiego, poprzez ich reintegrację w środowisku lokalnym oraz środowisku pracy.

 

PLANOWANE EFEKTY

 

-wzrost motywacji do podjęcia pracy -zwiększenie umiejętności kształtowania własnego wizerunku oraz poczucia własnej wartości -wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych -podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności  w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego -wzrost umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów -wzrost doświadczenia zawodowego - podjęcie pracy przez 15 uczestniczek projektu

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

715,268,80zł

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

572 215,04 zł

 

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team