Unlimited Group Poslka wersja polska Unlimited Group Poslka wersja angielska
Festiwal Smaku
Facebook Unlimited Group Polska Youtube Unlimited Group Polska Google Plus Unlimited Group Polska Unlimited Group Polska
Unlimited Centrum Szkoleń Telefon533 993 337
Unlimited Centrum Szkoleń E-mailbiuro@unlimitedgroup.pl

TGLS W LUBLINIE I POWIATACH WOJ. LUBELSKIEGO

"Angielski - mówię i rozumiem"

Unlimited Centrum Szkoleń serdecznie zaprasza na darmowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej szkolenie przygotowujące do egzaminu TGLS z języka angielskiego w Lublinie i powiatach woj. lubelskiego.

 

Unlimited Centrum Szkoleń serdecznie zaprasza na darmowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej szkolenie z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TGLS na pełnym poziomie A -podstawowy (A1 + A2)

Uczestnicy projektu:

W rekrutacji mogą brać udział osoby bezrobotne w wieku w wieku 25 lat i powyżej z wykształceniem max. średnim zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

Program szkolenia ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu TGLS na poziomie A

Cena:

Ozł! projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Zapewniamy:

- Specjalistyczne materiały

- Profesjonalne narzędzia szkoleniowe

- Doświadczoną kadrę

- Dużo praktyki

Dlaczego warto zapisać się na szkolenie:

Wszystkie certyfikaty TGLS są zgodne Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Opisują każdą ze sprawności wg standardów wyznaczonych przez Radę Europy. 

Zalety egzaminu i certyfikatu TGLS:

- certyfikat nie przedawnia się;

- może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej jak i nauki;

- daje kandydatowi, jego pracodawcy, lub uczelni do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych;

- nie można otrzymać wyniku negatywnego – wynik określany jest w postaci punktów od 0 do 450 (zaliczenie egzaminu na określoną liczbę punktów jest traktowane równoważnie z  zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie.)

- egzamin skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji;

- certyfikat jest uznawany w krajach należących do Unii Europejskiej i honorowany jest przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.

Informacje:

Szkolenia rozpoczynają się systematycznie w okresie od lipca 2016r. do maja 2018r.
Czas trwania szkolenia: 180 godzin na grupę,
Ilość grup: 15
Ilość osób w grupie: 10

W ramach projektu organizator każdemu uczestnikowi zapewni:
- materiały szkoleniowe,
- poczęstunek,
- po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji

Rekrutacja podzielona będzie na 5 edycji: VII, X 2016, II, VI i X 2017

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy „Angielski – mówię i rozumiem”

Regulamin projektu


Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną.

Dane projektu:

Tytuł projektu: "Angielski - mówię i rozumiem"
Okres realizacji projektu: 01.07.2016r. – 30.05.2018r.
Numer i nazwa Priorytetu: Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa Działania: OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE
PRIORYTET INWESTYCYJNY 10III WYRÓWNYWANIE DOSTĘPU DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE O CHARAKTERZE FORMALNYM, NIEFORMALNYM I POZAFORMALNYM WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, POSZERZANIE WIEDZY, PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SIŁY ROBOCZEJ ORAZ PROMOWANIE ELASTYCZNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA, W TYM POPRZEZ DORADZTWO ZAWODOWE I POTWIERDZANIE NABYTYCH KOMPETENCJI
Instytucja wdrażająca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Projekt zakłada uczestnictwo:
- 150 os. (90K/60M) (na poziomie co najwyżej ISCED 3), w tym:
- 50 os. (30K/20M) w wieku 50+ (33% UP)(kryt. prem.)
- 30os. (18K/12M) niepełnosprawnych (20% UP)(kryt. prem.)
- 60 os. (36K/24M) długotrwale bezrobotne (40%UP)
- 70 os. (42K/28M) z terenów wiejskich (30%-UP)
- 105 os. (63K/42M) - o niskim statusie ekonomicznym (dochód brutto na członka rodziny poniżej 1.000zł)

Zadanie realizowane w ramach projektu:
Zadaniem realizowanym w ramach projektu jest szkolenie przygotowujące do egzaminu TGLS, które kończy jednolitym dla całej Unii Europejskiej certyfikatem zaświadczającym o posiadaniu umiejętności językowych oraz przystąpienie do egzaminu zewnętrznego w celu uzyskania certyfikatu TGLS potwierdzającego nabyte kompetencje językowe z angielskiego zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, na pełnym poziomie A (A1+A2). Egzamin jest 2-etapowy(test +cz. ustna) z zakresu czytania, mówienia, pisania w standardzie zgodnym z CEFR.

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest nabycie kluczowych, niezbędnych na rynku pracy kompetencji w zakresie j. angielskiego, przez 150 os. bezrobotnych w wieku 25 lat i powyżej, o niskich kwalifikacjach, z woj. lubelskiego (WL) do 31.05.2018r.

PLANOWANE EFEKTY
- 150 os. nabędzie kluczowe kompetencje w zakresie posługiwania się j. angielskim wymagane na rynku pracy
- 150 os. zdobędzie większą pewność siebie w zakresieposługiwania się j. angielskim w pracy i życiu codziennym
- 230 os. zdobędzie większą świadomość potrzeby kształcenia i podnoszenia kompetencji w zakresie j. angielskiego
- 135 os. uzyska certyfikat TGLS, potwierdzający kompetencje z j. angielskiego na poziomie A.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
423.858,38 zł 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
360.279,62 zł

 

Biuro Projektu:

Unlimited Group Polska

20-322, Lublin, ul. Lubartowska 36

e-mail: biuro at unlimitedgroup.pl 

tel. 533 993 337

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego: telefonicznego bądź mailowego :)

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team