Unlimited Group Poslka wersja polska Unlimited Group Poslka wersja angielska
Festiwal Smaku
Facebook Unlimited Group Polska Youtube Unlimited Group Polska Google Plus Unlimited Group Polska Unlimited Group Polska
Unlimited Centrum Szkoleń Telefon533 993 337
Unlimited Centrum Szkoleń E-mailbiuro@unlimitedgroup.pl

Szkolenia z dofinansowaniem dla firm i pracowników 2024 Lublin podregion lubelski

Nowa perspektywa 2021 - 2027 - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - Nowe możliwości - Nowe środki na szkolenia i kursy w podregionie lubelskim 

Podstawowe informacje dotyczące projektu „Park nowych kwalifikacje dla MŚP” w Lublinie

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników (w tym samozatrudnionych, oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne) spełniających ww. kryteria oraz posiadających siedzibę w województwie lubelskim/w podregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie. Dodatkowe punkty dla pracowników 55+. 

Celem projektu jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W ramach wsparcia będzie możliwe uzyskanie dofinansowania ( na zasadzie refundacji ) na wybraną usługę szkoleniową czy kurs znajdującą się w BUR czyli Bazie Usług Rozwojowych która prowadzić będzie do nabycia kwalifikacji czy kompetencji zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami rozwojowymi przedsiębiorstwa.

Termin projektu: 03.2024 – 08.2026 r.

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika: 3894,44 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

w przypadku pomocy de minimis:

mikroprzedsiębiorstwa - 75%

małe przedsiębiorstwa - 70 %

średnie przedsiębiorstwa - 60 %

JAKIE POWIATY MOGĄ SKORZYSTAĆ - programy na dofinansowane szkolenia i kursy ruszają w całym województwie Lubelskim, u trzech różnych operatorów, powyższy dotyczy powiatów: - lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki, miasto Lublin

Kwalifikowanym pracownikiem zgłaszanym przez przedsiębiorcę / pracodawcę będzie pracownik zatrudniony na umowę cywilnoprawną spełniający poniższe warunki: jest zatrudniony u przedsiębiorcy / pracodawcy co najmniej jeden miesiąc przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych i przynajmniej do czasu zakończenia realizacji usługi rozwojowej, otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości nie mniejszej niż wartość dofinansowania, o refundację którego stara się przedsiębiorca / pracodawca dla wskazanego pracownika, wynagrodzenie brutto wyliczane będzie jako suma wynagrodzenia w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów aplikacyjnych.

 

 

Pomożemy w otrzymaniu dofinansowania tel. 533 993 337

Od lat zajmujemy się kompleksowym wsparciem firm w pozyskiwaniu dofinansowaniań na szkolenia czy kursy, dobór i realizację najbardziej efektywnych i odpowiadającym potrzebom szkoleń usług rozwojowych i skutecznym rozliczaniu dofinansowań.

Każdy jest w czymś specjalistą, my z racji doświadczenia w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu dofinansowań.

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team