Unlimited Group Poslka wersja polska Unlimited Group Poslka wersja angielska
Festiwal Smaku
Facebook Unlimited Group Polska Youtube Unlimited Group Polska Google Plus Unlimited Group Polska Unlimited Group Polska
Unlimited Centrum Szkoleń Telefon533 993 337
Unlimited Centrum Szkoleń E-mailbiuro@unlimitedgroup.pl

Dofinansowane z UE Szkolenia i Staże Olkusz

Bezpłatne, dofinansowane z UE szkolenia zakończone min. 3 miesięcznym stażem z możliwością zatrudnienia !!!

Zapisy i kontakt:  szkolenia.olkuskie@gmail.combiuro@unlimitedgroup.pltel. 533 993 337

 

                                                            

Unlimited Centrum Szkoleń serdecznie zaprasza osoby nie pracujące, w wieku 18-29 lat z terenów wiejskich powiatu olkuskiego, do wzięcia udziału w projekcie „Zaprojektuj swoją przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Dla zakwalifikowanych Uczestników Projektu stypendia szkoleniowe i stażowe !

Zapewniamy wsparcie w postaci nabycia kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego na podstawie programu szkoleniowego/stażowego dostosowanych do potrzeb konkretnego pracodawcy oferującego zatrudnienie Uczestnikowi Projektu po szkoleniu/stażu. Na każdym etapie udziału UP wspierana będzie motywacja i zaangażowanie Uczestnika Projektu w planowanie kariery zawodowej poprzez aktywne pośrednictwo pracy. 

Jako uczestnik projektu zostaniesz objęty specjalnym programem unijnym dla ludzi młodych !  

 

                                                                                       

Korzyści dla Ciebie:

 - kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i  poruszania się po rynku pracy

 - kompetencje społeczne wymagane przez  pracodawców na regionalnym rynku pracy

 - większa otwartość, aktywność, pewność siebie

 - wzmocniona motywacja do zmian w życiu  zawodowym i osobistym

 - doświadczenie zawodowe dzięki stażom

 - kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku  pracy                                         

Zdobądź pożądane kompetencje i kwalifikacje w najbardziej poszukiwanych zawodach na rynku ! 

Zostaną zrealizowane następujące działania:

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- warsztaty poszukiwania pracy

- trening kompetencji społecznych

- szkolenia kończące się certyfikatem ( Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B, Asystent/ka Zarządu, Pracownik elektronicznej obsługi klienta )

- staże zawodowe u pracodawcy

- pośrednictwo pracy 

Nie daj się wyprzedzić innym i już dziś zagwarantuj sobie lepszą przyszłość !

Projekt tylko dla 30 uczestników ! Decyduje m.inn. kolejność zgłoszeń !

Nacisk będzie położony na indywidualną i kompleksowa aktywizację zawodową, wspieranie mobilności i rozwoju osobowego osób, z powiatu olkuskiego(PO) poprzez:

- określenie ścieżki rozwoju zawodowego, stworzenie Bilansu kompetencji oraz określenie Indywidualnego Planu Działania UP

- wzmacnianie aktywnego uczestnictwa UP w procesie wchodzenia na rynek pracy

- nabycie umiejętności poszukiwania pracy i kwalifikacji wymaganych przez pracodawców

- wzmocnienie kompetencji społecznych: umiejętności interpersonalne, praca w zespole, radzenie sobie ze stresem, adaptacja w miejscu pracy

- wzmocnienie potencjału adaptacyjnego w miejscu pracy i mobilności zawodowej poprzez organizację staży,- aktywne pośrednictwo pracy angażujące udział UP. 

 

Znajdźmy wspólnie odpowienią pracę dla Ciebie ! 

 

Sprawdź czy się kwalifikujesz! Program dla osób;

- Wiek 18-29 lat (które ukończył 18 a  nie ukończyły 29 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie)

- Bezrobotnych – zarejestrowanych lub nie w urzędzie pracy, osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu)

- Biernych zawodowo - m.inn. studentów studiów zaocznych, osoby nie pracujące, nie szkolące się (nie uczestniczą/ły w ciągu ostatnich 4 tyg. w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),  nie uczestniczące w kształceniu ( w trybie stacjonarnym, z wyjątkiem szkół zaocznych).

- Zamieszkałych na terenach wiejskich w powiecie olkuskim

- Ambitnych, chcący podnieść swoje umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. 

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach,  osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. 

Sprawdź nasze usługi: http://ck.unlimitedgroup.pl/

 

Cena: O zł ! 

                                                                                               Zapewniamy:

- najlepszą, zaangażowaną kadrę

- profesjonalne narzędzia szkoleniowe

certyfikowane szkolenia

- specjalistyczne materiały

stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu

płatne 3 miesięczne staże

zwrot kosztów dojazdów

poczęstunek i ciepły posiłek

- opracowanie przez psychologa i doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania

 - dostosowanie godzin szkoleń do potrzeb ( szkolenia przed i popołudniu oraz weekendy)

- stałą opiekę i kontakt z Doradcą Klienta ( możliwy również telefonicznie )

 - sporządzone specjalnie dla Ciebie indywidualne - graficzne cv - http://cv.ca-team.pl/dlaczegocv

 

Wymagamy:

- przede wszystkim chęci 

 

Dlaczego warto zapisać się do uczestnictwa w projekcie?

Szkolenia to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę, kwalifikację, kompetencję. Staże dają nieocenione doświadczenie zawodowe. Dzięki temu staniesz się atrakcyjnym i konkurencyjnym na rynku pracy. Doradca zawodowy pomoże Ci zaplanować i wytyczyć cele zawodowe oraz  opowie o sposobach poszukiwania pracy. Wyspecjalizowana kadra pomoże przygotować profesjonalne CV, List Motywacyjny oraz przeprowadzi symulację rozmowy kwalifikacyjnej z elementami autoprezentacji. Szkolenia pozwolą nabyć praktycznych umiejętności poszukiwania pracy, pozwolą wzmocnić pewności siebie, zmotywują do działania na rynku pracy.

Sprawdź inne nasze szkolenia komercyjne http://cs.unlimitedgroup.pl/

 

Jeśli trafiłeś na to ogłoszenie to znaczy że czegoś szukasz, to znaczy że sytuacja obecna nie do końca Cię satysfakcjonuje, to znaczy że chcesz coś zmienić i właśnie przyszedł na to właściwy czas i moment.

 

Informacje

Tytuł projektu: „Zaprojektuj swoją przyszłość”

Okres realizacji projektu: 01.01.2016r. – 28.02.2017r

Numer i nazwa Priorytetu: I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Instytucja wdrażająca projekt: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Wysokość otrzymanego dofinansowania projektu: 393.737,73 zł

 

Założeniem projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego (kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego) 30 os. (kobiet i mężczyzn) w wieku 18-29 lat, z terenu woj.małopolskiego - powiat olkuski, należących do kategorii młodzieży NEET, (tj. osób, które pozostają bez pracy, nie kształcą się i nie szkolą), do potrzeb rynku pracy. 

Potencjalnymi uczestnikami projektu są osoby nie pracujące w wieku 18-29 lat zamieszkujące w woj. Małopolskim - w powiecie olkuskim, na terenach wiejskich. 

 

Projekt zakłada uczestnictwo 30 osób z terenów wiejskich(17K/13M), w tym:

- 10 osób bezrobotnych (6K / 4M) – xero zaświadczenia z UP

- 20 osób biernych zawodowo (11K / 9M) – nie zarejestrowani w UP lub uczący się zaocznie

- 25 osób o niskich kwalifikacjach (17K / 13M) – posiadających co najwyżej wykształcenie średnie 

 

Zadaniem realizowanym w ramach projektu są wysokiej jakości szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje ludzi młodych na rynku pracy i kończące się egzaminemoraz certyfikatem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.

Poznaj członków naszej kadry i zespołu:

Joanna Niczyporuk

Karolina Cala-Lewtak

 

Szkolenia i rekrutacja rozpoczynają się systematycznie w okresie od początku 2016r.

 

Moduł 1: przedstawiciel handlowy - 100godz, 12 dni x 8godz.

-Elementy marketingu

-Obsługa klienta

-Analiza rynku

-Prowadzenie prezentacji

-Negocjacje handlowe

-Techniki sprzedaży

Moduł 2: kurs na prawo jazdy kat B - 60godz.,

- część teoretyczna -30godz. (4dni x śr. 7,5godz. po 45min.)

- część praktyczna- 30godz. (10dni x śr. 3godz. po 60min.) 

Asystent/ka Zarządu: (96godz), gr. 5os./ 12dni x 8godz.

 program:

-Struktura organizacyjna i prawna firmy

-Wizerunek asystenta/tki

-Organizacja pracy sekretariatu,

-Spotkania i narady służbowe i posiedzenia zarządu

-Protokoły i uchwały

-Negocjacje i podpisywanie umów z klientami 

Pracownik elektronicznej obsługi klienta: (80godz), gr. 5os./ 10dni x 8godz.

program:

-Reklamacje i udzielanie pomocy klientom

-Sprzedaż z wykorzystaniem elekt. narzędzi komunikacyjnych

-Komunikacja w kontakcie z klientem

-Etapy rozmowy telefonicznej

-negocjacje przez telefon

 

W ramach projektu organizator każdemu uczestnikowi zapewni:

- materiały szkoleniowe (długopis, notatnik, teczka, skrypt)

- poczęstunek + kawa, herbata, ciepły posiłek

- po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji

 

Uczestnicy szkoleń otrzymają stypendium:

- Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B – 1375,62 zł/ os. za szkolenie

- Asystent/ka zarządu – 825,37 zł/ os. za szkolenie

- Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta – 687,81 zł/ os. za szkolenie

Osobom posiadającym już kwalifikacje lub doświadczenie w powyższych zawodach, oferujemy 3-miesięczne płatne staże.

 

Zapraszamy do kontaktu również pracodawców chcących przyjąć na staże i do pracy osoby!

 

 

CELE PROJEKTU

 

Cel główny projektu Wzrost potencjału adaptacyjnego (kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego) 30 os. (kobiet i mężczyzn) w wieku 18-29 lat, z terenu woj. małopolskiego - powiat olkuski, należących do kategorii młodzieży NEET.

 

PLANOWANE EFEKTY

W ramach projektu uczestnicy:- nabędą kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy - nabędą kompetencje społeczne wymagane przez pracodawców na regionalnym rynku pracy - pozbędą się barier osobistych jak: bierność, lęk przed poszukiwaniem pracy, niska samoocena - wzmocnią motywację do zmian w życiu zawodowym i osobistym - wzmocnią potencjał adaptacyjny w miejscu pracy i zdobędą doświadczenie zawodowe dzięki organizacji staży - nabędą kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

428.488,12zł

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

393.737,73 zł

 

 

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na : szkolenia.olkuskie@gmail.com, biuro@unlimitedgroup.pl

Więcej informacji udzielamy telefonicznie: tel. 533 993 337

 

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w następujących miesiącach: I 2016, III 2016, V 2016. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy:

1_Formularz zgloszeniowy Malopolska 122

Regulamin projektu:

1_Regulamin projektu

Harmonogram działań w projekcie:

Harmonogram działań w projekcie

 

Realizator projektu:

Unlimited Joanna Niczyporuk

20-322 Lublin, ul. Lotnicza 2

NIP: 948-119-03-19

REGON: 060376543

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team